Stesti, stesti, stesti... a spousta prace

Alexander Graham Bell

(3. 3. 1847 – 2. 8. 1922) byl americký vynálezce skotského původu.
Vynalezl telefon a podílel se i na vynálezech gramofonu nebo detektoru kovů. 
Byl vlastníkem osmnácti patentů a spoludržitelem dalších dvanácti.
Kromě techniky se zabýval i fyziologií řeči a pomáhal hluchým lidem.

Štěstí na nový obor
Už v šestnácti letech se svým bratrem sestrojil mechanickou mluvící hlavu.
Mezi sousedy měla úspěch, výzkum ale nepřežila jejich kočka – chlapci se potřebovali podívat, jak vypadá její hrtan.
Bell se přihlásil na univerzitu v Edinburghu a pak v Londýně, kde vystudoval medicínu. Vyučoval hluché děti a věnoval se výzkumu mluvidel. 

Zabýval se rovněž elektřinou, ale jen povrchně – studoval jen to, co ho zajímalo. Později, už jako slavný a bohatý muž, prohlásil:
„Vynalezl jsem telefon svou neznalostí elektrotechniky. Nikdo, kdo je trochu elektrotechnikem, by to neudělal.“
Pravdou je, že dokonalost vynálezu spočívala v jeho jednoduchosti.

Štěstí na zdraví
V roce 1867 vážně onemocní on i jeho bratr Edward.
Alexander se uzdraví, ale jeho bratr na tuberkulózu zemře.
Celá Bellova rodina pak odcestuje do Kanady, kde je mnohem čistší vzduch než v Británii.

Štěstí u patentu
Žádost o patent na vynález telefonu podal Bell 14. února 1876.
Zvláštní náhodou však ve stejný den – prý jen o hodinu později – tak učinil i vynálezce Elisha Gray.
Úředník státního patentového úřadu později u soudu o stamilióny dolarů prohlásil, že:
„Neví přesně, kdo byl první“, vždyť „lidi nám tam pořád nosí takových blbostí, že to ani nestíháme zapsat“.
Nicméně patent obdržel Bell, neboť jeho onen úředník do knihy přihlášených patentů zapsal dříve.

Štěstí v marketingu
Bell představil svůj telefon v červnu 1876 ve Filadelfii na veletrhu konaném u příležitosti stého výročí Deklarace nezávislosti Spojených států.
Zpočátku si Bellova přístroje nikdo nevšímal. Pak ale na výstavu zavítal brazilský císař, který znal Bella skrze jeho výuku hluchoněmých dětí.
Alexander mu ukázal svůj aparát. Sluchátko promluvilo a císařova slova „Bože, ono to mluví!“ obletělo svět.

O publicitu tak je postaráno: státník přitáhl k Bellově expozici tisk, a tím i zájem veřejnosti.
Telefon se stěhuje do středu výstaviště a stává se hlavním exponátem.
Bellův přístroj je náhle v módě a vynálezce přednáší celým davům.

Jen mít štěstí ale nestačí
Bella ještě čekala spousta práce i překážek.
Dne 9. července 1877 založil Bell společnost Bell Telephone Company.  
Neměl to jednoduché. Když později nabídl svůj patent na telefonní přístroj americké a britské vládě, britský poštovní úřad mu například odpověděl, že 
„Američané snad takovou věc potřebují, ale Angličané předávají zprávy pomocí malých chlapců, kteří přenášejí listy mezi adresáty“.

(Upraveno z knihy: Koláček Luboš Y.: Špatní žáci, rebelové a jiní géniové, Jan Melvil Publishing, Brno, 2009)


S pozdravem


Ing. Ivo Toman    
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4

www.IvoToman.cz www.IvoToman.sk
www.Motivace.cz www.Motivacia.sk
www.AnglictinaProSamouky.cz www.AnglictinaPreSamoukov.sk


P.S.: Moje otevřené školení Psychologie prodeje je už vyprodané. Můžete se však ještě přihlásit na otevřené školení Nábor a přijímání lidí o den později - tedy 20. 3. 2013. Pro Vás platí akce 1+1. Přihlaste se co nejdříve, neboť i zde je počet míst omezený.