Co je práce?

Co je práce? 

K práci přistupujeme třemi různými způsoby. 
Práci můžeme brát: 1. jako zaměstnání, 2. jako profesi nebo 3. jako poslání.  

Zaměstnání
Do zaměstnání chodíme pouze pro peníze. Ty jsou ale jen prostředkem k jiným cílům (volný čas nebo uživit rodinu). Od zaměstnání nečekáme žádné jiné odměny. Když nedostaneme výplatu, většinou dáme výpověď.  

Profese
Zde přinášíme do práce větší osobní investici. Úspěchy neměříme jen penězi, ale také pokrokem.
Každé povýšení nám přináší s vyšším platem větší prestiž a více moci. Pokud to však nepřichází, dříve či později dojde k odcizení. Pak začneme hledat jinde.  

Poslání
Poslání je vášnivou oddaností práci kvůli ní samé.
Tehdy vnímáme svou práci jako příspěvek k něčemu, co nás přesahuje,
nebo co nás přežije, anebo k obecnému dobru.
Když nám dojdou peníze a povýšení není možné, v práci přesto pokračujeme. 

Jakákoli práce se může stát posláním
A naopak jakékoli poslání se může změnit na pouhé zaměstnání.
Poslání nejlépe využívá našich silných stránek.
Ale pozor. Své silné stránky můžete uplatnit i u různých koníčků. Můžete třeba tancovat.
Na druhé straně ale také můžete vášnivě pomlouvat a krást. Jenže zde se už nejedná o poslání, protože kromě vášnivé oddanosti chybí služba pro širší blaho.  


S pozdravem 

Ing. Ivo Toman     
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4
www.IvoToman.cz  www.IvoToman.skP. S.:
A jak je to s Vámi. Našli jste se?