Otazka k zamysleni

Amartya Sen je nositelem Nobelovy ceny 
 
za ekonomii za rok 1998. Položil si otázku k zamyšlení:

Přijdou za vámi tři stejně kvalifikovaní lidé, kteří si hledají práci. Vy však máte jen jedno pracovní místo.
Práce se mezi ně nedá rozdělit. Vaším krédem je vytvořit ze světa lepší místo. Chcete tedy zaměstnat toho, kdo práci potřebuje nejvíce.

První z nich je nejchudší.
Pokud je vaším hlavním cílem zlepšovat hmotné podmínky lidí, měl by to místo asi dostat on.

Druhý sice není nejchudší,
ale je nejnešťastnější z nich. Zchudl jen před nedávnem a ještě si na strádání nezvykl. Pokud místo dostane on, získá nejvyšší přírůstek štěstí.

Třetí není ani nejchudší ani nejnešťastnější.
Má však chronický zdravotní problém, který snáší celý život. Mohla by ho vyřešit mzda za danou práci. Kdybyste zaměstnali jeho, mělo by to největší vliv na kvalitu jeho života.

Kdo tedy má místo dostat?
???

Podle Amartya Sena není správná odpověď.
(Z knihy Wheelan Charles: Odhalená ekonómia, o suchopárnej vede trocha inak, KALLIGRAM, Bratislava, 2012)


Jak byste se rozhodli Vy? Napište mi to na můj facebook


S pozdravem  


Ing. Ivo Toman   
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4
www.Skoleni.IvoToman.cz


P. S.: Poslední termíny mých otevřených školení v tomto roce najdete na www.ivotoman.cz a www.ivotoman.sk.