Jak si zijeme

Jak se lidem daří v poslední době 

Federální rezervní banka v Dallasu přišla s postupem, jak vyjádřit pokrok ve 20. století: porovnejme, jak dlouho museli lidé pracovat, aby si koupili základní zboží, s tím, jako dlouho jsme na ně pracovali v roce 1900. Cena lidského života se zde neměří v penězích, ale v hodinách a minutách, které musíme vynaložit na práci, abychom žili. 

Ceny sice za těch 100 let šly nahoru, 
ale mzdy v USA rostly ještě rychleji. Průměrná mzda v roce 1900 byla 14,8 centů na hodinu. 
V roce 2000 představovala už 13 dolarů na hodinu.

  • Pracovní čas nevyhnutný na to, aby Američan vydělal na kuře, se výrazně snížil. V roce 1919 průměrný dělník potřeboval dvě hodiny a 37 minut. A dnes? Jen čtrnáct minut.

  • Totéž platí i pro jiné zboží. V roce 1900 stál pár punčoch 25 centů. Reálná cena punčoch byla jedna hodina a čtyřicet minut práce průměrného Američana. Dnes jsou punčochy (punčochové nohavice) zdánlivě dražší, než byly v roce 1900 – ale ve skutečnosti nejsou. Nyní stojí 4 dolary, což je osmnáct minut času průměrného pracovníka. To je ohromné snížení.

  • V roce 1971 pracoval dělník v USA 174 hodin na barevnou televizi s uhlopříčkou dvacet pět palců. Nyní takto velká televize (navíc lehčí, s více kanály a s lepším obrazem) stojí asi 23-hodinovou mzdu průměrně kvalifikovaného dělníka.

  • A co mobil? V polovině osmdesátých let cena mobilního telefonu představovala asi 456 pracovních hodin průměrného Američana. O dvě desetiletí později ho má každý a stojí jen 9 pracovních hodin. To je o 98 % méně než před dvaceti lety.

Zdá se nám, že tento materiální pokrok je samozřejmý, ale není to celkem pravda. Rychle rostoucí životní úroveň nebyla vždy v historii běžná. Robert Lucas ml., nositel Nobelovy ceny za rok 1995, tvrdí, že i v nejbohatších zemích se stálý růst životní úrovně vyskytuje až v posledních staletích. I jiní ekonomové dospěli k závěru, že růst HDP na obyvatele v evropských zemích v letech 500 - 1 500 našeho letopočtu, byl prakticky nulový. Ne nadarmo se tomuto období říká doba temna. 

Z knihy: Wheelan Charles: Odhalená ekonómia, o suchopárnej vede trocha inak, Kalligram, Bratislava, 2012

S pozdravem  

Ing. Ivo Toman     
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4
www.IvoToman.cz  www.IvoToman.skP. S.: U nás je vývoj podobný. Lidé si neuvědomují, jak se v současnosti máme skvěle. A některé štve, že zdražilo žrádlo pro psy a kočky.