Uplynulo presne 500 let od...

Letos, v roce 2013, uplynulo přesně 500 let od napsání Vladaře.

Niccoló Machiavelli toto své nejslavnější dílo napsal v roce 1513.
Mnoho lidí o machiavellismu mluví s opovržením jako o cynickém a nemorálním jednání, kdy účel světí prostředky. Podívejte se však na několik Machiavelliho myšlenek, které napsal už před půl tisíciletím. Podle mne jde o velké pravdy:

„Záruka trvalého úspěchu je v přizpůsobování."

„Vždy je plodnější jednat rázně než opatrně."

„Příčinou rozpadu říše římské bylo najímání Gótů do vlastních řad. Od té doby začala zdatnost římských vojáků upadat. Římané převyšovali Góty kulturou, bohatstvím a tvůrčím duchem. Smáli se jim, že jsou barbaři, pohrdali jimi. A pak ustrnuli… Najednou zjistili, že mají tyto barbary přímo v domě a nedaří se jim vyhnat je silou ducha."

„Staré zvyky představují ohromnou sílu. Nic nezačíná tak obtížně a s tak malou nadějí na úspěch jako zavádění nového řádu. Tomu, kdo jej zavádí, jsou nepřáteli všichni, kteří se dřív měli dobře. Proto je zapotřebí být připraven prosadit vlastní záměry silou. Nebyl by se udržel ani Mojžíš ani Romulus ani Mohamed, kdyby nedrželi v rukou meč."


S pozdravem

Ivo Toman
TAXUS International s.r.o.,
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4
www.IvoToman.cz
, www.IvoToman.sk


PS: Už jste slyšeli audio ukázku z mé poslední nahrávky Štěstí ... není pro každého?