Kdy jsme nejvíce šťastní?

Víte, kdy jsme nejšťastnější?
???

Jídlo, podobně jako sex, je jedna ze základních radostí, na které je náš nervový systém naprogramován.
Americký psycholog maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi prováděl výzkumy, ve kterých zjišťoval, jak lidé prožívají své dny a jak se přitom cítí.
Účastníci výzkumu dostali elektronické záznamníky, které jim v nepravidelných intervalech několikrát denně zapípaly. Ihned poté tito lidé vyplnili krátký dotazník.

Výzkumy ukázaly, že i v naší technicky vyspělé společnosti
se lidé pořád cítí nejšťastnější a nejuvolněnější v době jídla.

Zajímavé jsou zde dvě souvislosti:

  1. Je zde nebezpečí, že na zážitcích s jídlem začneme být „drogově“ závislí.
  2. Je tu zjevná podobnost se sexem. Není náhoda, že obžerství a smilstvo patří mezi sedm hlavních hříchů katolické církve.

Můžeme se ale naučit prožívat radost
a přitom se nestát na ničem drogově závislými.
Pokud se naučíme kontrolovat své instinktivní touhy.
Ale kontrolovat tyto touhy ne proto, že musíme, ale protože chceme. Jak na to?
???

Také o tom píši v připravované knize. Bude na téma štěstí.

S pozdravem

Ing. Ivo Toman  
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4

www.IvoToman.czwww.IvoToman.sk 


PS: Podívejte se na mou první video nahrávku na téma štěstí. Můžete si ji také poslechnout.