Schopnost odložit uspokojení

Slavný tenor Luciano Pavarotti jednou prohlásil:

„Chcete vědět, co je nejobtížnější na tom, být zpěvákem? Je to sebeobětování, které vás provází celým životem. Neexistují žádné výjimky. Když například prší, nesmíte chodit ven, musíte jíst tohle, dělat támhleto, musíte spát deset hodin denně. Není to svobodný život. Nesmíte vyskočit na koně. Nesmíte si jít zaplavat.“

Nesmírně důležitou součástí vnitřní nepohody je schopnost odložit uspokojení. Na pokusech trvajících už desítky let se ověřilo, že schopnost odložit uspokojení má nesmírný vliv na úspěšnost jednotlivce. Jde o to, zda jste ochotni na něčem pracovat s tím, že:

  • peníze k Vám přijdou později
  • a nemáte ani jistotu, že opravdu přijdou.

Více o tom najdete v kapitole Bonbónový test v mé dřívější knize Úspěšná sebemanipulace (Tajemství vnitřní mluvy).

Úspěšní lidé sledují dlouhodobá řešení

I proto je těžké být úspěšný. Kdyby tomu tak nebylo, dosáhl by úspěchu každý.
Neustále vidím, jak většina lidí neumí pracovat na dlouhodobých projektech.
Pro tyto lidí je strašně těžké vzdát se okamžitého potěšení, přestože by jim to celkově pomohlo.
Hlavní příčinou je malá odolnost proti zklamání. Bojí se neúspěchu, odmítnutí, ztrapnění a podobně.

Máte-li malou odolnost proti zklamání, pak často a zbytečně:

- se neumíte „prodat“,
- vyhledáváte pohodlná řešení na úkor kvalitnějších,
- často odkládáte povinnosti,
- hromadíte lehké úkoly, které jste neudělali, když jste měli. Výsledkem je těžší práce,
- vedete nedisciplinovaný život,
- často vzdáváte boj tam, kde byste ve svém nejlepším zájmu měli vytrvat.

Dr. Edward Banfield z Harvardu zjistil, že úspěchy lidí závisí na jejich postojích k času

Úspěšní lidé mají vždy dlouhodobou perspektivu. Při plánování berou na zřetel i delší časové období. Přemýšlejí, kam se chtějí dostat za několik let.
Na druhé straně neúspěšní lidé mají krátkodobou perspektivu. Zajímají se o okamžitou spokojenost a o delším období moc nepřemýšlejí.

S pozdravem
Ing. Ivo Toman 
TAXUS International s.r.o.
Letecká 22, 831 03 Bratislava
www.Ako-Zarobit.sk

www.IvoToman.sk

 
P.S.: Už děti se špatným prospěchem jsou příliš zaujaté přítomností, ale málo přemýšlejí o budoucnosti.