Nájsť zmysel života

Najít smysl života

Sociologové z Univerzity Johna Hopkinse uskutečnili koncem 60. let šetření na 7 948 amerických studentech.
78 % z nich považovalo za nejdůležitější najít ve svém životě smysl. Jen 16 % mělo jako cíl vydělat co nejvíce peněz.

Viktor Frankl ve své knize Vůle ke smyslu napsal:
„Existují tři hlavní způsoby, jak můžeme dosáhnout v životě smyslu:

  1. Najdeme smysl v tvorbě a práci nebo konání skutků.
  2. Najdeme smysl v lásce.
  3. Obrátíme i špatné věci v triumf. To je nejdůležitější cesta. I oběti beznadějné situace mohou přerůst samy sebe. Utrpení není nezbytné k nalezení smyslu, ale smysl je možný navzdory utrpení.

Najít smysl svého života je dosažitelné pro každého

Bez ohledu na pohlaví, vyznání, IQ, vzdělání, charakterové vlastnosti, prostředí apod. Nejschopnější pro přežití v zajetí byli ti zajatci, kteří byli orientovaní na budoucnost, na nějaký cíl v budoucnosti, na nějaký smysl, který bude třeba v budoucnosti naplnit. Vůle ke smyslu je udržela při životě.“

Ve své další knize Lékařská péče o duši Viktor Frankl uvádí, že rozhodující pro zvládnutí stresu je životní perspektiva, tj. naděje na smysluplnou budoucnost:
„Jednoho dne vyprávěl jeden z táborových vězňů svým kamarádům, že měl pozoruhodný sen. Nějaký hlas se ho ptal, zda by si nepřál něco vědět – že by mu mohl věštit budoucnost. On prý odpověděl:
,Rád bych věděl, kdy pro mne tato válka skončí.‘
Na to hlas ve snu odpověděl:
,30. března 1945.‘
To bylo počátkem března. Tenkrát byl ještě plný naděje a dobré mysli. 30. březen se však stále více blížil. Bylo stále méně pravděpodobné, že by hlas měl mít pravdu. V posledních dnech před předpověděným termínem upadal muž stále více do skleslosti. 29. března byl v blouznivém stavu dopraven na nemocniční revír. 30. března, v den pro něj tak významný, v němž mělo být pro něj utrpení u konce, ztratil vědomí. Příštího dne byl mrtev. Zemřel na skvrnitý tyfus.

Zklamání tohoto vězně nad falešným proroctvím jeho snového hlasu vedlo k náhlému poklesu obranných sil jeho organismu a nechalo jeho organismus podlehnout latentní infekci…

Další případ, o němž informoval jednou jeden táborový lékař

Vězni mého tábora se oddávali všeobecně naději, že o Vánocích 1944 budou opět doma. Vánoce přišly, ale novinové zprávy nebyly pro obyvatele tábora zrovna povzbudivé. Jaký to mělo následek? V týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem došlo v tomto koncentračním táboře k masovému umírání, jaké dosud nebylo pozorováno ani se nedalo vysvětlit změnou povětrnostní situace nebo ztíženými pracovními podmínkami.‘“

Nový zákon Bible byl napsán v řečtině. Evangelium svatého Jana začíná:
„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.“
Slovo „logos“ se dá z řečtiny přeložit jako slovo, ale také jako smysl. Takže překlad by mohl vypadat také takto:
„Na počátku byl Smysl, a ten Smysl byl u Boha, a ten Smysl byl Bůh.“

(Z mé nové knihy Motivace zvenčí je jako smrad, kapitola Co nás motivuje?, která vyšla koncem listopadu 2010.)


S pozdravem
Ing. Ivo Toman
TAXUS International s.r.o.
Letecká 22, 831 03 Bratislava
www.Ako-Zarobit.sk

 

P.S.1: Kniha Motivace zvenčí je jako smrad vyšla koncem listopadu 2010. Nezapomeňte, že pro Vás platí akce 1+1 do 31. 12. 2010. Dostanete zdarma tutéž knihu ještě jednou. Můžete ji někomu věnovat jako vánoční dárek.

P.S.2: Smyslem života se zabývám i na svých školeních. Termíny najdete na www.IvoToman.sk.