Vyšší sebedůvěra vyhrává

V osmnácti letech, ještě za komunistů,

jsem přijel do Brna na Lesnickou fakultu na přijímací zkoušky.
Písemnou část jsem zvládl výborně. V biologii jsem zodpověděl každou otázku.
U každého důležitého výrazu jsem navíc napsal i jeho latinský překlad, což jsem ani nemusel. 

V matematice jsem si zase jako jediný z adeptů vzal i doplňkový příklad,
který jsem spočítal a přes zpětnou zkoušku jsem si ověřil, že i ten, stejně jako ostatní úkoly, mám správně vypočítané.
A pak jsem šel na ústní politický pohovor. Dostal jsem snad tu nejjednodušší možnou otázku: Úloha Československa v boji za světový mír. 

A najednou se mi zatmělo
Nic jsem neřekl. Totální okno. Naprosto jsem selhal. Úplně jsem odpadl.
Já, který se většinu svého dospělého života živím mluvením, jsem selhal, ve chvíli, kdy jsem měl říci pár hloupých frází, které jsem znal z médií. 

O čem to svědčí?
???

  1. O tom, že sebedůvěru můžeme rychle ztratit.
  2. O tom, že ji taky můžeme časem získat. Dnes už se dokážu před cizími lidmi vymáčknout.    

Podívejme se nyní na prodejce
Budou-li vedle sebe dva prodejci se stejným talentem,
kteří budou prodávat stejný produkt, budou stejně vyškolení,
stejně poctivě budou připravení na zákazníka,
budou mít stejné vnější podmínky a budou-li se oba stejně snažit,
pak zvítězí ten prodejce, který si více věří. Tedy ten s větší sebedůvěrou. 

Sebedůvěra často převálcuje talent nebo znalosti
Ve škole žáci s větší sebedůvěrou lépe přesvědčí o svých schopnostech učitele, a to i tehdy, pokud mají horší znalosti, než jejich méně sebevědomí spolužáci.
Stejně tak zaměstnanci stoupají výše podnikovou hierarchii tím rychleji, čím jsou sebevědomější.
Často tak ti méně schopní lidé, ale s velkou sebedůvěrou, vyhrají nad schopnějšími, avšak oplývající jen malou sebedůvěrou. Dá se tak vlastně říci, že tou rozhodující schopnosti zde je právě sebedůvěra. 

Takže ani nepřekvapuje, že i ženy jsou více přitahovány těmi muži, kteří si více věří (pokud to ovšem nepřehánějí).


PS:
 Na téma zvyšování sebedůvěry jsem připravil zcela nové otevřené školení Iva Tomana - SEBEDŮVĚRA a jak ji zvýšit. Termíny mých otevřených školení najdete na www.IvoToman.cz a www.IvoToman.sk.