Co je to Holandská nemoc

Víte co je Holandská nemoc?
S pojmem Holandská nemoc přišel časopis Economist.
Pojmenoval tak potíže výrobců v Nizozemí poté, co tam byl objeven zemní plyn.

Zahraniční poptávka po plynu vedla k velkým nákupům holandských guldenů. To zvedlo jeho hodnotu vůči ostatním měnám. Nizozemští vývozci jiného zboží než plynu tak dostávali za své zboží méně guldenů. Museli se smířit s nižším ziskem anebo zvýšit ceny v dolarech a prodávat méně.

Je to vlastně obrovský paradox

Hlavně v rozvojových zemích bohatá přírodní náleziště vedou ke snižování životní úrovně. Statistiky dokazují, že rozvojové země bohaté na přírodní zdroje prosperují hůře než země na přírodní zdroje chudé.
To je také důvod, proč státy relativně chudé na přírodní zdroje jako Hongkong, Japonsko, Švýcarsko nebo Lucembursko prosperují. Zatímco Nigérie, Venezuela a další země bohaté na ropu neprosperují.

Pohodlné, nezasloužené bohatství má sklon tlumit produktivitu

Některé státy v Perském zálivu zavedly takový komfort pro své občany, že ti, kteří nechtějí pracovat, nepracují. Má to také politické důsledky: vláda může užívat část příjmů na uklidňování obyvatelstva a udržovat lid v klidu, aby se nepostavil proti režimu.

Holandská nemoc dočasně zasáhla Velkou Británii začátkem osmdesátých let. Díky těžbě ropy v Severním moři se Británie proměnila z dovozce ropy ve vývozce. Kurz britské libry vzrostl a britský export se stále více stával neschopným konkurence.
Po zhroucení komunismu dnes bojuje s mírnou formou Holandské nemoci Rusko.

Země s malým nerostným bohatstvím jsou bohaté díky nedostatku „pohodlí“. Tedy díky systému nepohody - oproti jiným zemím si museli najít jinou „pracnější“ cestu k prosperitě. Nezpohodlněly. Tedy zatím.

S pozdravem
Ing. Ivo Toman
Jednatel TAXUS International, s.r.o.
Letecká 22, Bratislava

www.IvoToman.sk

www.Ako-zarobit.sk


P.S.: Také o Holandské nemoci se budeme bavit na mém novém dvoudenním školení Systémy nepohody - základní příčiny úspěchů a neúspěchů lidí, firem a států.