Ukázka z nové knihy

Strach ze změn

Strach ze změn nás má chránit podle hesla raději známé neštěstí než neznámou radost! Jenže tím nám spíše škodí.
Například se můžeme trápit nedostatkem peněz na placení účtů, a přitom máme strach z hledání jiného místa, protože se buď bojíme, že novou práci nenajdeme, anebo že se nám nebude líbit, anebo že na to nebudeme stačit, anebo že…

Mnoho lidí se strachuje, že pokud by něco změnili, mohlo by to skončit ještě hůř, než kdyby neudělali vůbec nic.
Proto neukončí špatný vztah, ačkoli nejsou šťastní – kvůli strachu, že nikoho lepšího stejně nenajdou. 

Dalším problémem u změn může být množství novinek
Nové věci se nám často líbí, ale jen pokud jich je tak akorát – v malých dávkách.
Když je nových podnětů moc a mozek dlouho neví, zda jsou bezpečné, nebo ne, způsobuje to stavy úzkosti.
To částečně vysvětluje univerzální lidský odpor vůči velkým změnám. 

Pokud jde o změnu stávajícího stavu (latinsky status quo), lidé nechápou správně jednu věc:
• Rozhodnutí změnit stávající stav lidé chápou jako rozhodování, protože jde o akci. Jde například o rozhodnutí oženit se, rozvést se, změnit práci a podobně.

• Rozhodnutí zachovat stávající stav ale vnímají jinak. Rozhodnutí neoženit se nebo nezměnit práci vůbec nepovažují za rozhodnutí. Přitom my lidé se stále rozhodujeme, zda status quo zachováme, nebo změníme.

Strach ze změn nastává, když cítíme, že musíme rozbít status quo – a tím i své staré vzorce jednání, na které jsme si zvykli.
Typickým příkladem je přestěhovat se. Strach z neznáma nám našeptává: „Co tam po večerech budu dělat? Nikoho tam neznám! Není tam velká kriminalita? Dá se tam parkovat?“

Jak se zbavíme strachu změnit stávající stav?
Tak, že přeformátujeme rozhodnutí na jinou formulaci, kterou náš mozek nevidí jako změnu status quo.
V případě stěhování si říkejme: „Jde jen o šestiměsíční pokus. Kdykoli se mohu vrátit.“
S tímto přístupem se ke stěhování snadněji přimějeme.

* Úryvek z připravované knihy Strach, tréma, obavy a návody jak na ně. Kniha vyjde 1. 2. 2017. Objednávat můžete už dnes. Zákazníci z ČR na IvoToman.cz a zákazníci ze Slovenska na IvoToman.sk.

PS: Využijte akce 1+1 na novou knihu Strach, tréma, obavy a návody jak na ně. Objednávejte v předprodeji ještě dnes. Zákazníci z ČR na IvoToman.cz a zákazníci ze Slovenska na IvoToman.sk.