Nebyli jsme lepší

Dnes si myslíme, že my Slované…

…jsme vždy byli mírumilovní. A navíc nám jiní většinou ubližovali. Nic není vzdálenějšího pravdě.

Slované měli velmi špatnou pověst a asi ne náhodou se s nimi setkáváme jako s námezdnými bojovníky v různých armádách.

Slované byli napůl zemědělci a napůl lupiči
V 6. století Slované pronikli z oblasti dnešního jižního Běloruska a západní Ukrajiny do střední Evropy. Na čas ovládli Labe až k Severnímu moři. Dodnes o tom svědčí slovanský původ jmen německých měst Berlín, Rostock, Lipsko, Drážďany či Kamenice.

Jižním směrem Slované v poměrně krátké době opanovali celý Balkán. Na východ pak pronikli k Donu a Volze.

Praslovanština je po řečtině, latině a gótštině čtvrtým evropským jazykem, do něhož byla přeložena část bible – Starý zákon.

Dívky do harému, kluci do boje
Arabské písemné prameny popisují, jak Arabové nakupovali slovanské otroky. Zatímco mladé Slovanky bývaly pro svou světlou pleť a vlasy, modré oči a pěkné postavy ozdobou orientálních harémů, fyzicky zdatní urostlí slovanští mladíci představovali po povinném vykastrování nejstatečnější a také nejkrutější bojovníky arabských armád.

Kolem roku 965 si vyslanec córdobského chalífy Ibrahím ibn Jákúb, od něhož známe nejstarší popis Prahy, poznamenal: „Všichni Slované jsou veskrze násilné a útočné povahy. Nebýt nejednotnosti, jež mezi nimi panuje, žádný jiný lid by se jim silou nevyrovnal.“

* Z knihy Toulky minulosti světa V., Via Facti, Praha, 2003


PS:
 Naši předkové tedy nebyli o nic lepší, než imigranti, ze kterých dnes máme strach
.