Odvedení pozornosti od strachu

 

Jihoafrický psycholog Joseph Wolpe jako první v roce 1958 ukázal, že některé způsoby chování se navzájem vylučují. 
Když Wolpe léčil lidi, kteří měli strach ze zvířat, podařilo se mu dokázat, že například strach a uvolnění jsou neslučitelné. 

Strach je uvolněným postojem přímo blokovaný
Wolpe to nazval reciproční zábrana. Dva způsoby chování si navzájem (recipročně) brání. Jestliže jeden probíhá, ke druhému nemůže dojít.
Pro nás to znamená, že dokud jsme klidní a uvolnění, strach nemůže nastoupit. 

Stejně tak platí, že důvěra působí proti strachu
Kde existuje jedno, tam je druhé buď blokováno, nebo tam není vůbec. Jestliže máte strach, nedůvěřujete si. A naopak, jestliže si nedůvěřujete, pak se nebudete obávat volby, kterou učiníte. 
Důvěrou tedy můžete působit proti strachu. Důvěra vám oznamuje, že podle své intuice můžete něco podniknout i v případě, že nemáte žádné záruky úspěchu. 
Platí to zejména v mezilidských vztazích. Proto se prodejci snaží především o to, aby nejdříve získali důvěru klientů. Lidé přece nebudou platit tomu, z koho mají strach.    

Odvádět pozornost od strachu můžete různě
Rozhodně však při tom myslete na to a dělejte to, čemu věříte, buďte s těmi, kterým věříte, pracujte na cílech, kterým věříte, a v oboru, ve kterém si věříte. 
Touto důvěrou odvádíte pozornost od všemožných strachů.  

Náš mozek uvažuje jakoby ve dvou oblastech:
•    Vypravěčský obvod – uvažujeme o všem možném a plánujeme.
•    Smyslový obvod – informace k nám přicházejí okamžitě prostřednictvím smyslů. 

Tyto dva obvody působí proti sobě. Pokud přemýšlíte o práci a zároveň myjete nádobí, pravděpodobně přehlédnete rozbitou sklenici a říznete se. 
Mozková část zodpovědná za zrakové vnímání je méně aktivní, je-li současně aktivní vypravěčský obvod. To naštěstí funguje obousměrně. Proto:

Když vás přepadne strach, zhluboka se nadechněte 
a soustřeďte se na smyslové vjemy v přítomném okamžiku. Zapojte všechny smysly: čich, hmat, zrak, chuť i sluch.
Zkuste si to teď a soustřeďte se na pouhých deset sekund na své smysly. Zaměřte se například pozorně na své pocity při sezení na židli. Vnímejte hmatem tvar, pružnost a další vlastnosti židle. 

Poslouchejte, jaké zvuky slyšíte, odkud pochází 
Zaměření se na co největší množství okamžitých smyslových informací z okolního světa způsobí, že se méně zabýváte myšlením na minulost, na budoucnost, na vše špatné – prostě na to, z čeho máte strach. To je dobrá zpráva.
Teď ta špatná. Je těžké se deset sekund soustředit na jednu věc. Možná rychle přejdete z toho, na co jste se chtěli soustředit, jinam. To se váš mozek přepne z přímého smyslového prožitku na vypravěčský obvod. Také je to obtížné, pokud se toho děje moc najednou nebo jste-li pod tlakem.

Pozornost od strachu můžete odvádět taky fyzickou aktivitou
Strachu podléháte, když jste v nečinnosti. Jakmile začínáte jednat, strach ustupuje. Proto se hýbejte. Choďte, cvičte, běhejte. Prostě dělejte cokoli, abyste nemuseli přemýšlet o tom, co vás trápí. 

Z mé knihy Strach, tréma, obavy a návody, jak na ně

PS: Všechny mé knihy máte k dispozici v Čechách na KNIHCENTRUM.CZ a na Slovensku v na KNIHCENTRUM.SK.