Úsměv a oční kontakt


Úsměv je vrozená reakce, protože i nevidomé děti se začínají usmívat ve stejném věku jako děti vidoucí, ačkoli neměly příležitost to od nikoho „odkoukat“. Příslušníci různých kultur se ovšem usmívají v různých situacích. Nemusíme se tedy učit usmívat, ale musíme se naučit, kdy a kde je to vhodné.


Usmívejme se – ale nikdy déle než čtyři vteřiny nepřetržitě! Proč?
???
Protože pravé emoce se ve tváří projevují rychle a krátce.

Stejné pravidlo platí také pro oční kontakt
Pokud náš pohled trvá do čtyř vteřin, vnímá protějšek náš zájem. Trvá-li pohled déle než čtyři vteřiny, z pohledu se stává zírání, zejména zíráme-li strnule do jednoho bodu v obličeji. Příliš dlouhý pohled ponižuje, uráží, působí jako povýšenectví. Zpočátku pozitivní účinek se obrací v účinek negativní.

Kdo se zrakovému kontaktu vyhýbá, ten zase vypadá jako nesmělý nebo nepozorný nebo jako někdo, kdo má co skrývat. Načasování je tedy důležitější než dokonalost provedení. Výjimkou je, pokud jen posloucháme a partner delší dobu hovoří. Tehdy delší pohled signalizuje, že jeho slovům pozorně nasloucháme.

Už víme, že máme setrvat v jednom pohledu 4 sekundy
A jak často a jak dlouho celkem?
???
Tuto otázku často řeší především introverti. Z odborných studií vyplývá, že v nezávazných situacích se lidé tomu druhému dívají do očí zhruba třetinu až dvě třetiny dané doby. Když se díváme kratší dobu, druhý instinktivně začne mít pocit, že se nám nedá věřit. Jakmile se druhému upřeně díváme do očí déle než dvě třetiny doby, navozuje to vzrušení, jehož přesná interpretace však závisí na okolnostech.

Někdy může upřený pohled vzbudit u druhého pocit agrese podobný porušení osobní bubliny. Zejména u mužů je první reakcí na dlouhé zírání agresivita – stejně jako u zvířat. Ženy se zase samy sebe ptají: „Chce se mnou spát?“ Pokud žena nechce a pokud může, ukončí konverzaci. Už jen udržet přímý pohled o trochu déle, než je obvyklé, může jiný člověk vnímat jako flirtování.

Proto při očním kontaktu s cizím člověkem zdvořile uhýbejte po chvíli pohledem jinam. Také se raději dívejte spíše na ústa svého protějšku než přímo do očí. Takže naši sebedůvěru ovlivní i tato "práce":
Dívejme se jiným do očí a usmívejme se – vždy do čtyř sekund.

* Z knihy Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte

PS: Knihu Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte a další mé knihy najdete na www.Knihcentrum.cz nebo na www.Knihcentrum.sk.