Sedm hlavních hříchů

V minulém týdnu jsem na Slovensku...

...několikrát přednášel ke studentům. Od té doby mi opakovaně chodí dotazy. Nejvíce na kontroverzní téma – katolická církev a jejích sedm hlavních hříchů. Přečtěte si, co jsem na toto téma napsal v knize Ivo Toman O úspěchu.

Snaha porazit pudy rozhodně nevede k úspěchu
Sigmund Freud napsal, že pudy tvoří psychickou energii, která se hromadí jako pára v hrnci, a pokud nemůže být nějakou formou uvolněna, vytváří napětí a úzkost.
Logické myšlení je vývojově mladší než emoční. Čím je nějaká funkce vývojově starší, tím hůře se mění. Proto nejsnadněji změníme něco v oblasti logického myšlení. Většinou nám stačí dobrý důvod a změníme názor či jednání.
Snadno také zvládáme zlozvyky, které pro nás nejsou důležité. Přitom lépe se zbavujeme zlozvyků nových, ještě nezakořeněných. Obtížnější to je v emoční oblasti.
Ještě těžší je změna na úrovni orgánů (naučit se jógový dech, otužování). Ale porazit pudy dlouhodobě dokáže jen blázen či náboženský fanatik (což často vyjde nastejno).

Geniálně se k pudům postavila katolická církev

Všichni máme vrozené silné pudy související s přežitím. Nedá se jim vyhnout. Katolická církev z nich udělala hříchy spojené s pocity viny, a tak je vlastně každý člověk hříšný. Pak může církev všechny věřící lidi debilizovat.

Jako hlavní hřích se rozumí hřích,
který vychází z hlavy (latinsky caput). Proto se někdy nazývají kapitální hříchy nebo kardinální hříchy (latinsky cardo je pant, jde o stavy mysli, okolo kterých se „otáčí“ hříšnost člověka). Nejde o sedm „smrtelných“ hříchů, jak se někdy mylně uvádí, ale o lidské slabosti.

Pořadí hlavních hříchů se časem měnilo
Na počátku 14. století byla na prvním místě nestřídmost (obžerství). Dnes je toto pořadí:
1. Pýcha – nejhorší z hlavních hříchů. Ostatní hříchy z ní pocházejí. Jde o touhu po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní.
2. Lakota – touha po získávání co největšího majetku.
3. Závist – touha po čemkoli, co má někdo jiný.
4. Hněv – nekontrolovatelné pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě.
5. Smilstvo – velká touha po sexuálním uspokojení.
6. Nestřídmost (obžerství) – přílišné požívání nápojů i potravin.
7. Lenost či zahálčivost – odmítání využívat své schopnosti.

Jenže tyto hříchy jsou také hlavní motivy lidského chování
Podívejme se na ně jinak:
1. Pýcha – copak nechcete mít větší sebedůvěru? Vyšší sebedůvěra vede k větším úspěchům, ale také je na vašem chování vidět. Pak vypadáte jako pyšní.
2. Lakota – v knize Motivace zvenčí je jako smrad jsem popsal, že snaha získat a ubránit teritorium je jedním z nejsilnějších motivů. To nezměníte. Lidé budou stále usilovat o majetek, peníze, ženy, muže atd.
3. Závist – to souvisí s předchozím bodem. Závist není vždy jen špatná. Je to hnací motor, abyste se vyrovnali jiným. Závist a úspěch jdou ruku v ruce vedle sebe.
4. Hněv – bez hněvu prohrajete boj o své teritorium. Hněv zvyšuje agresivitu.
5. Smilstvo – bez sexu bychom vymřeli. Nejde nemyslet na sex. Předpokládat u zdravých lidí omezení sexuální aktivity je hloupé. Zjistěte si, jaká jsou nejčastější vyhledávaná slova na internetu. Stejně tak nezmizí prostituce. Jediné, co s ní může stát udělat, je, že ji zdaní.
6. Nestřídmost (obžerství) – musíme jíst a pít, abychom neumřeli. Strach z nedostatku provází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Lidé většinou nevěděli, kdy se znova dostanou k jídlu. Proto většinou jíme více, než bychom měli.
7. Lenost či zahálčivost – tělesná lenivost způsobila vznik mnoha vynálezů, kterými si lidé zjednodušují život. Jen duševní lenivost je špatná. 

Co je lidské, to je podle katolické církve hřích
Přitom pokud nejde o extrémy, nejde přece vůbec o nic špatného – žádné hříchy, ale normální lidský život. Normální člověk je občas namyšlený, ambiciózní, nenasytný, sobecký, rozhazovačný, naštvaný, nevědomý, netrpělivý, vypočítavý, smilný a lenivý, …

Vy jste jiní?
???

S pozdravem


Ing. Ivo Toman  
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4 www.Jak-vydelat.cz  www.Ako-zarobit.sk
 www.AnglictinaProSamouky.cz  www.AnglictinaPreSamoukov.sk
 www.SkoleniIvaTomana.cz  www.IvoToman.sk
 www.MarketingovaPsychologie.cz  www.MarketingovaPsychologia.sk
 
 

P.S.: Více o tomto tématu najdete v knize Ivo Toman O úspěchu. Knihu si můžete pořídit v akci 1+1. Zájemci z Čech, objednávejte zde. Zájemci ze Slovenska, objednávejte zde.