Firmou budoucnosti je virtuální firma

Podnik budoucnosti: „virtuální“ organizace

· Je to obchodní model založený na elektronickém spojení místo fyzické přítomnosti při vzájemných jednáních.
· Podniky nebo jednotlivci se tak dočasně spojují, aby byly konkurenceschopnější, snížily náklady, zvýšily zisk apod. Každý přispívá tím, co umí nejlépe.
· Mnoho lidí ani nemá své kanceláře. Už dnes si 77 % duševně pracujících v Americe sami volí, co a jak budou dělat, aniž by jim do toho zasahoval někdo jiný.
· Organizační struktura je menší než u klasických firem. Proto rychleji reagují na změny.


Nové způsoby prodeje

· Produkty se mění rychle, ale distribuční systémy pomaleji.
· V dnešní společnosti vzniká bohatství zejména distribucí. Úspěch mají ti, kteří najdou způsob, jak dodat něco hodnotného velkému množství lidí.
·  Amway a Michael Dell zbohatli tím, že vytvořili distribuční systém.
· Google zbohatl na distribučním systému vyhledávání informací.
· Facebook má úspěch díky prohlížení profilů jiných lidí, což je distribuce informací o jiných lidech.
· Dnes se hudba už často neprodává na deskách či CD, ale stahuje se. Knihy se už často neprodávají, ale stahují.
· Dnes už jsou pojišťovny bez „pojišťováků", se kterými byste jednali z očí do očí.
· Dnes už jsou banky bez bankéřů, se kterými byste jednali z očí do očí.

Nejméně stabilním článkem ve firmách jsou lidé

·Tato část není líbivá, ale je pravdivá.
· Zaměstnanci přinášejí problémy. Chtějí zvýšit plat, zakládají odbory, stávkují, intrikují, sabotují práci jiných lidí, nepřijdou občas do práce, mají pocit, že na práci mají nárok za každých okolností, žalují zaměstnavatele.… 
· Obchod musí být odolný i vůči nekvalitním zaměstnancům. Proto zachovat funkční systém, zvyšovat zisk a současně snižovat počet zaměstnanců je velkou výzvou budoucnosti.
· A vrcholem je virtualní firma – firma bez lidí.

Od 1. 2. 2012 budu na Slovensku fungovat jako virtuální firma

· TAXUS International funguje jako „marketingová laboratoř.“ Zkoušíme v praxi, co v marketingu a managementu funguje, a co ne. Nyní tedy otestujeme přechod z klasické firmy na virtuální.
· Prodeje za hotové na Slovensku nebudou. 
· Objednávky knih, nahrávek budou na Slovensku možné jen po internetu na dobírku. Bude je zařizovat fulfillmentová firma PackService, se kterou už máme výborné zkušenosti.
· Slovenští zájemci o otevřená a firemní školení mohou volat na mobil 0903 710 410.
· Faxové číslo a pevná telefonní čísla na Slovensku jsme zrušili.
· Zelená linka 0800 182 987 (08001 TAXUS) a mobil 0910 785 605 pro objednávku zboží zůstávají v platnosti.
· Internetové adresy na konci mých Zpravodajů zůstavají platné.
  

S pozdravem

Ing. Ivo Toman  
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4


 www.Jak-vydelat.cz  www.Ako-zarobit.sk
 www.AnglictinaProSamouky.cz  www.AnglictinaProSamoukov.sk
 www.SkoleniIvaTomana.cz  www.IvoToman.sk
 www.MarketingovaPsychologie.cz  www.MarketingovaPsychologia.sk